Ons activiteiten aanbod

Clubmiddagen

Dit zijn woensdagmiddagen gevuld met lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten, culture activiteiten, en gezellig samen eten.

Miss de neef

Een schitterende dans met prachtige kleding.

 

Midweek

Een vormingsweek met een thema.

Zangkoor

Een gezellig koor waarmee we optreden in te tehuizen, op evenementen, recepties en verjaardagen.

Klederdracht show

Het laten zien van de klederdrachten op feesten, evenementen en vaak zelfs bij Gemeentelijke activiteiten.

Overig

Afimo wordt als organisatie regelmatig betrokken bij activiteiten met hoogwaardigheidsbekleders.

Afimo leden leren Angisa binden